Exploitatie overzicht  2017          
 Inkomsten  2017  2016  Uitgaven  2017  2016
 €  €  €   €
 Ontvangen rente78 78 181  Bankkosten                 133                    170
 Tailtwist opbrengst 1.641 1.523  Overige kosten
 Vaste Giften & Donaties  –  –  St. M.V.W.Kempenstreek 2.500  –
 Parkgolf  –  –  St Vluchtelingen in de knel 300
 Wijnactie         2.157                 2.357  St. Wens ambulance brabant                 300
 Bridgedrive  –  Studieproject Kaapverdië                 400
 Surplus LC Keersop   –  St. wooninitiatief Plu-S                 400
                    –  St. Docters for Mozambique                 750                     –
                    – Klusdag vergeten kind                 350                     –
 Mutatie Reservefonds (vrij)  143              2.491
        3.876              4.061               3.876              4.061
BALANS BOEKJAAR
Activa 31-12-’17 31-12-’16 Passiva 31-12-’17 31-12-’16
 €
Liquide middelen  Stichtingskapitaal 118 118
 Reservefonds (vast)           11.269           11.269
 –  –  Reservefonds (vrij)           11.755              11.612
               –                     –           23.142           22.999
Direct Kwartaal Sparen                22.925           22.897
Bestuursrekening             217                     103  Schulden                    –
Vermogens Spaarrekening       23.142                     22.999  N.t.betalen bedragen                    –              –
      23.142           22.999           23.142           22.999

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *