Exploitatie overzicht  2017          
 Inkomsten  2018  2017  Uitgaven  2018  2017
 €  €  €   €  €
 Ontvangen rente 20 78  Bankkosten 144 133
 Tailtwist opbrengst 1.650 1.641  Overige kosten
 Vaste Giften & Donaties  –  –  St. M.V.W.Kempenstreek 2.000  2500
 Parkgolf  –  –  St Vluchtelingen in de knel
 Wijnactie 1.733  2.157  St. Wens ambulance brabant
 Bridgedrive  –  Studieproject Kaapverdië
 Surplus LC Keersop   –  St. wooninitiatief Plu-S
 St. Docters for Mozambique                 750                750
Klusdag vergeten kind 350
Donatie Stichting Hulphond.nl 500
Mutatie Reservefonds (vrij)  9 143
3.403 3.876   3.403 3.876
_________ _______ _______ _______
Activa 31-12-’18 31-12-’17 Passiva 31-12-’18 31-12-’17
 €
Liquide middelen  Stichtingskapitaal 118 118
 Reservefonds (vast) 11.269 11.269
 Reservefonds (vrij) 11.764 11.755
          23.151           23.142
Vermogens Spaarrekening 22.845  22.925
Bestuursrekening 186 217  Schulden
Vermogens Spaarrekening 23.151 23.142
Nog te vorderen bedragen N.t.betalen bedragen
23.151 23.142 23.151 23.142

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *