Verdeling opbrengsten Fundraising

fundraising activiteiten ( overigens ook activiteiten op immaterieel gebied) worden ondernomen door de  Lionsclub  “De Keersop”. De  financiele opbrengsten worden overgedragen aan de Stichting. De individuele opbrengst  van een activiteit kan gelabeld zijn  naar een individuele instelling welke middelen dan door de Stichting worden uitgekeerd. Indien de individuele opbrengst van een activiteit niet is gelabeld wordt deze toegevoegd aan de vrije reserve van de Stichting. Indien verzoeken tot geldelijke ondersteuning  worden ontvangen worden  deze –  uiteraard na fiattering – vergoed ten laste van de vrije reserve volgens de volgende verdeelsleutel :

* Maximaal 25 % van de vrije reserve aan locale of regionale  goede doelen,

* Maximaal 25 % aan internationale goede doelen,

* Maximaal 25 % aan de paters Augustijnen in La Paz, Bolivia, in de persoon van pater Jan Smetsers

* Maximaal 25 % vrij te besteden aan goede doelen.

Deze verdeelsleutel is van toepassing op de vrije reserve per 1 januari.

Een belangrijk criterium bij de beoordeling van een goed doel is dat de gehele donatie ten goede komt aan het doel. Goede doelen met welke organisatie leden van de Lionsclub De Keersop persoonlijk bekend zijn en goede ervaringen hebben, hebben voorrang bij de beoordeling.

Recente en momenteel  lopende fundraising activiteiten van Lionsclub De Keersop zijn de Parkgolf te Eindhoven waarvan de opbrengst ten goede is gekomen resp. zal komen aan de Stichting Hulphond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *