Keersopfonds

Stichting Fonds  voor Sociale en Charitatieve Activiteiten van de Lionsclub “De Keersop”. In de dagelijkse communicatie wordt de  Stichting ook aangeduid als het Keersopfonds.

De Stichting is opgericht  18 juni  1981.

Doelstelling van de Stichting :  het zonder winstoogmerk verlenen van financiele steun  aan activiteiten, aan organisaties en instellingen die werkzaam zijn  op sociaal en charitatief terrein, alsmede op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.